ИНЪЕКЦИОННАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ

Ботулотоксин

Ботокс (США) 1 ед…………………………………………… 

Диспорт (Германия) 1 ед…………………………….. 

Ксеомин (Франция) 1 ед…………………………………….