ИНЪЕКЦИОННАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ

Ботулотоксин

Ботокс (США) 1 ед…………………………………………… 250Р

Диспорт (Германия) 1 ед…………………………….. 100Р

Ксеомин (Франция) 1 ед……………………………………. 250Р